In mapa son

Título: In mapa son

Artista: María Move

Lugar: Arco da muralla da praza de Campo Castelo

Hora: 19:00

in mapa sonSinopse: O sonido en directo convoca o público. Será creado in situ a través dunha Loop Station e xogos vocais. A creación musical, surxirá do diálogo sonoro co
espazo e o público do momento.