“Ramilettes Rouge”

Título: Ramilettes Rouge

Grupo: As Ramilettes

Membros: Olaia Otero, Pedro Ínsua, Pepa Yañez, María Castro e Raquel López

Lugar: Praza da Soidade (soportais)

Hora: 17:30

As Ramilettes saen sementar corcheas en vermello polas rúas lucenses199H

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s