“Ur-Vanos”

Título: UR-VANOS
Compañía: MUDANZA
Lugar: Rúa Alcalde Anxel López (no lateral do cárcere)
Hora: 13:30
SINOPSE
Irnos, tornar, abandonar sen máis, escoitar, querer quedarse, querer irse, permanecer, entregar o que somos para vence-lo medo.
Límites que aceptamos ou contra ós que nos rebelamos. Contradicións ante as que non nos queda outra que movernos.
O encontro coa parede non é máis ca o encontro con aquilo que non está alí. A soidade do límite, do apoio que ensombrece todo o demáis. O cotián devido en exercicio de supervivencia, de exploración e redefinición. Barreira que actúa de ponte paradoxalmente cara ó exterior. Esqueleto que nos sostén nun diálogo con nós mesmos, no que insistimos para obter respostas.
O van, baleiro e inútil empregado coma ferramenta de choque, un antídoto fronte ó presente alienado. A ocupación do espazo público nun ámbito de ruptura co cotián. Reinventar e transcender o espazo, habitar o non-lugar. Perder o tempo para recuperar o espazo. Preguiza compartida, tempo morto, tempo de liberdade.
urvanos

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: